28
Oct

Produk Teknologi yang Telah Dilupakan

Produk Teknologi yang Telah Dilupakan. Perubahan teknologi bukan lagi sekadar evolusi melainkan revolusi. Ya benar sekali, jika evolusi adalah perubahan yang berlangsung lambat, maka revolusi adalah perubahan yang berlangsung cepat. Hal ini terbukti, barang yang masih tergolong baru digunakan manusia dapat dalam sekejap menjadi barang yang ditinggalkan atau dilupakan manusia.

Sumber:pixabay.com

Sumber:pixabay.com

Continue reading

Please follow and like us: